ԳՅՈՒՄՐՈՒ N 20 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, փողոց Մարգրետ Տետչերի 1
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
 
 
Բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն
 
Տարեկան 
բյուջեի նախագիծ
 
Կազմակերպության տարեկան նախահաշիվ
 
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ/2018թ. III եռամսյակ հանրակրթություն/
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ /2018թ. III եռամսյակ ներառական/
Ինը ամիսների դրամական հոսքեր
Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ /2018թ. IV եռամսյակի հանրակրթություն
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ/2018թ. տարեկան հանրակրթություն/
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ /2018թ. IV եռամսյակներառական/
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ /2018թ. տարեկան ներառական/
Տարեկան հաշվետվություն 2018թ.: Դրամական հոսքեր:
Տարեկան հաշվետվություն 2018թ.: Ծրագրային ցուցանիշներ:
Տարեկան հաշվետվություն 2018թ.: Ծրագրայինի և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ:
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ/2019թ. I եռամսյակ հանրակրթություն/
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ /2019թ. I եռամսյակ ներառական/
Հաշվետվություն 2019թ.: Դրամական հոսքեր (I եռամսյակ)
Հաշվետվություն 2019թ.: Ծրագրային ցուցանիշներ (I եռամսյակ)
Հաշվետվություն 2019թ.: Ծրագրայինի և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ (I եռամսյակ)
IIեռամսյակ սուբսիդիայի ծախսեր հանրակրթություն
II եռամսյակ սուբսիդիայի ծախսեր ներառական
Ծրագրային ցուցանիշներ
Ծրագրային ցուցանիշների և ծախսերի շեղումներ
Դրամական հոսքեր
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3