ԳՅՈՒՄՐՈՒ N 20 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, փողոց Մարգրետ Տետչերի 1
ՃԱՆԱՉԵԼ ԶԻՄԱՍՏՈՒԹԻՈՒՆ ԵՎ ԶԽՐԱՏ, ԻՄԱՆԱԼ ԶԲԱՆՍ ՀԱՆՃԱՐՈՅ
 
 
Բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն
 
Տարեկան 
բյուջեի նախագիծ
 
Կազմակերպության տարեկան նախահաշիվ
 
Առաջին եռամսյակ 2016
Երկրորդ եռամսյակ 2016
Երրորդ եռամսյակ 2016
Տարեկան հաշվետվություն 2016

Առաջին եռամսյակ 2017
(հանրակրթություն)

Առաջին եռամսյակ 2017 (ներառական)
Առաջին եռամսյակ 2017թ.
Երկրորդ եռամսյակ /հանրակրթություն/
Երկրորդ եռամսյակ/ներառական/
Երրորդ եռամսյակ 2017թ./հանրակրթություն/
Երրորդ եռամսյակ 2017թ./ներառական/
Տարեկան հաշվետվություն 2017թ.: Դրամական հոսքեր:
Տարեկան հաշվետվություն 2017թ.: Ծրագրային ցուցանիշներ:
Տարեկան հաշվետվություն 2017թ.: Ծրագրայինի և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ:
Հաշվետվություն /հանրակրթություն/
Հաշվետվություն/ներառական/
Ծրագրային ցուցանիշներ:
Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ: (2018թ.-ի I եռամսյակ):
Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին(2018թ.-ի I եռամսյակ):
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ/2018թ. II եռամսյակ հանրակրթություն/
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ /2018թ. II եռամսյակ ներառական/
Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին(2018թ.-ի I կիսամյակ):
Ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ: (2018թ.-ի I կիսամյակ):
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ/2018թ. III եռամսյակ հանրակրթություն/
Հաշվետվություն սուբսիդիայի ծախսերի վերաբերյալ /2018թ. III եռամսյակ ներառական/
ինը ամիսների դրամական հոսքեր
ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումներ
2018 թ. բյուջեի նախագիծ
Մանկավարժական խորհրդի նիստ -1
Աշակերտական խորհրդի նիստ -1
Ծնողական խորհրդի նիստ -1
2017թ. 9ամիսների դրամական հոսքե
2017թ. 9ամիս. ծր.ցուց. շեղումներ
Կառավարման խոհրդի նիստ
Հանրակրթություն 4-րդ եռամսյակ 2017թ.
Հանրակրթություն տարեկան 2017թ.
Ներառական 4-րդ եռամսյակ 2017թ.
Ներառական տարեկան 2017թ.
լիցենզիան
դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը՝ ըստ դասարանների
ընդունելության ժամկետների ժամանակացույց առաջին դասարանցիների
Կից հավելված
 
 
 
 
 
 
 
 
Հաստիքացուցակ
Նախահաշիվ հանրակրթություն
Նախահաշիվ ներառական
Նախահաշիվ ա/բ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետություն,
Շիրակի մարզ, քաղաք Գյումրի, 
Մարգրետ Թետչերի 1
Հեռախոս + 374 312 33682  

Կայքի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Գյումրու N 20 դպրոցին: Կրկնօրինակելու կամ արտատպելու դեպքում կտուգանվեք ըստ համապատասխան օրենքի ուժով:

 

Գյումրու N 20 հիմնական դպրոց © 2016 Հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են